Čotar

Malvazija

Kras, Slovénie
Čotar

Vitovska

Kras, Slovénie